Att hantera stress

Det finns många olika saker i livet som påverkar oss både fysiskt och mentalt. Desto fler faktorer som påverkar oss negativt samt om kroppen utsätts för en långvarig stress - desto större är risken att vi får besvär.

Stresshantering

Kanske visar det sig i form av muskelspänningar, värk eller i annan form som till exempel ökad irritation, sömnbesvär, aggressivitet, magkatarr eller psykosomatiska besvär. Med hjälp av samtal, andningsträning och massage - hjälper jag dig att hitta grundorsaken till problemet, att komma vidare samt att hitta balansen i ditt liv. Tillsammans kommer vi fram till vilken kombination av behandlingar som passar bäst för just dig och hur många tillfällen vi bör träffas
Pris: 1.250:- / 90 min.