Massage

En av massagens viktigaste effekter är att vara förebyggande, det vill säga fungera som bra friskvård. Jag utför i huvudsak två olika typer av massage – djupgående massage och lymfflödesmassage.

Djupgående massage
En djupgående muskelbehandling för att lösgöra fysiska, mentala och känslomässiga muskelspänningar. Den hjälper kroppen att avlägsna slaggprodukter, förbättrar cirkulationen och ökar förmågan till avslappning.
Pris: 850:–/60 min.

Lymfflödesmassage
Lymfsystemet stimuleras med djupandning och tryck. Behandlingen blir därför en blandning av muskelmassage, andning och tryck – en mycket lugnande behandling där lymfbanorna stimuleras att arbeta bättre.

Behandlingen passar alla men speciellt personer med någon typ av svullnad eller trötthetssymtom.
Pris: 1.250:–/90 min.